De Soeverein en het paspoort

Auteur: Mark van der Laan.


Op 7 februari 2017 ging de Eerste Kamer akkoord met het voorstel van het Kabinet om Jihadstrijders met een dubbele nationaliteit zonder tussenkomst van de rechter het Nederlanderschap af te nemen. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat zelfs dat alle Nederlandse Jihadstrijders het Nederlanderschap dienen te verliezen. Waar het laatste voorbeeld juridisch niet kan door internationale verdragen en uitspraken van het Europese Hof, zou het eerste voorbeeld nog enigszins door de beugel kunnen, juridisch gezien.

Maar deze twee voorbeelden zijn niettemin schadelijk voor de Rechtsstaat. De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben betitelt dit als de Soeverein die de State of Exception instelt. De Soeverein neemt zware maatregelen om de Staat te beschermen. Agamben ziet hierin een glijdende schaal waarin het uiteindelijke eindstation het (concentratie)kamp is. Beide voorbeelden vallen onder dit idee van Agamben. Het gaat hier nu nog om een kleine groep, maar nu de Eerste Kamer hieraan de kracht van wet heeft gegeven, hebben wij een wet die een Soeverein ook de potentiële macht geeft om straks nog verder te gaan.

Op 15 maart en wij kunnen dan de rechtsstaat beschermen, maar op 16 maart moeten wij doorgaan met deze strijd. Om de Amerikaanse admiraal John Paul Jones te citeren, I have not yet begun to fight!