OVER ONS

WIE ZIJN WIJ?

Momenteel zijn we een stichting in ruste. Eventueel kunnen we in de toekomst in actie komen.

De stichting is in 2017 spontaan ontstaan omdat wij ons zorgen maken over de rechtsstaat in Nederland. Wij wilden niet aan de kant blijven staan maar ons verenigen in een beweging, om van ons te laten horen. Nederland is een wéreldland en dat moet zo blijven!

Wat is de rechtsstaat?
• In een rechtsstaat heeft iedereen gelijke rechten. Dit betekent dat er voor de wet geen verschil is of je rijk of arm bent, jong of oud, man of vrouw enzovoort.
• De rechtsstaat wordt gedragen door drie instellingen: degenen die de wetten maken (regering en parlement), degenen die de wetten handhaven (politie en justitie) en degenen die beoordelen of de handhaving goed gebeurt (rechters). Deze onderdelen samen vormen de ’trias politica’.
• Rechters mogen uitspraken doen zonder dat de regering zich ermee bemoeit. Ook de staat (overheid) moet zich daaraan onderwerpen. In zo’n samenleving mag je demonstreren en voor je rechten opkomen. Je mag niet naar de gevangenis gestuurd worden om je politieke standpunten.
• Er is een vrije pers en discriminatie is verboden, op welke grond dan ook.
• Er is een volksvertegenwoordiging die gekozen wordt door iedereen die mag stemmen en dat ook gaat doen. Een volksvertegenwoordiging is een groep mensen die de besturen in gemeente, provincie en landelijk (de regering) controleert en die ook kan wegsturen. Dit is onze democratische manier van besturen.

Er zijn nog steeds veel landen waar dit allemaal veel slechter geregeld is, waar burgers bang zijn om hun mond open te doen en de macht in handen is van één persoon of partij.
Wij willen dat dit in Nederland nooit zover komt. Dat zal ook niet gauw gebeuren want onze Grondwet wijzigen is heel moeilijk: dat is goed geregeld. Maar wij willen ook niet dat belangrijke onderdelen steeds verder worden afgebroken, of dat er nieuwe regels en wetten komen die eigenlijk niet stroken met de Grondwet. Dat gaat niet vanzelf. Bestuurders willen graag dingen regelen, waarvoor ze steeds vaker (burger)rechten willen opgeven. Dat heb je niet altijd meteen in de gaten.
Onze bestaansreden

Er zijn in de samenleving organisaties nodig die in de gaten houden wat er gebeurt, en kunnen waarschuwen als de rechtsstaat wordt aangetast. Nederland: Wereldland wil zo’n organisatie zijn.

Wat willen wij?
• Wij willen dat mensen inzien dat de rechtsstaat niet vanzelfsprekend is en dat steeds meer politici voorstellen doen die haar aantasten.
• Wij willen dat mensen beseffen dat onze rechtsstaat beschermd moet worden.
• Wij willen dat mensen begrijpen dat de rechtsstaat voor iedereen belangrijk is, ouderen, jongeren, kinderen, iedereen.
• Wij willen dat mensen weten wat het betekent als je (burger)rechten kwijtraakt of opgeeft.
• Wij willen dat mensen begrijpen dat de rechtsstaat de basis is voor onze vrije samenleving en democratie zoals wij die kennen.

Om dit te bereiken willen we bijvoorbeeld acties organiseren, samenwerken met andere organisaties die onze zorgen delen, informatie geven op deze website en in social media en op alle mogelijke manieren onze stem laten horen.

2021: Momenteel beperken wij ons tot het delen van informatie op twitter en het plaatsen van columns op deze website.

Wat kan je vinden op deze site

Op deze website staat informatie over het begrip ‘rechtsstaat’.
In de rubriek columns vind je bijdragen van burgers, die hun mening geven en hun ervaringen delen.

Ben je het met ons eens? Heb je ideeën over wat we kunnen doen? Sluit je dan aan bij ons initiatief! Stuur een mail naar onderstaand adres, of reageer op een twitterbericht (@NLwereldland)

CONTACT

Stichting Nederland Wereldland
info@nederlandwereldland.nl

Contact met de pers
Onno Bosma, ojbosma@planet.nl, 0651232911