Contact met organisatoren Women’s March

Deze week legden we contact met WO=MEN, de organisatoren van de Women’s March op zaterdag 11 maart in Amsterdam. We spraken af aan te sluiten bij de demonstratie.

Nederland: Wereldland wordt betrokken bij het programma. We maakten ook afspraken om gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen.

WO=MAN is enthousiast over ons initiatief omdat het, net als de Women’s March, uitgaat van gewone burgers. Onze uitgangspunten (burgerplatform, verdraagzaamheid, rechtsstaat, positieve benadering) lopen parallel, samenwerking ons kan versterken.

WO=MEN, Dutch Gender Platform