Naar buiten met oproep en persbericht

Een belangrijke dag voor ons initiatief. Vandaag traden we naar buiten met onze oproep en een persbericht.

Het persbericht (met de oproep als bijlage) is verspreid via o.a. ANP-kanalen en via social media. Uiteraard is de oproep een belangrijk document voor ons initiatief, aan de tekst is zorgvuldig geschaafd!

Download het persbericht.
Download de oproep.

Contact met organisatoren Women’s March

Deze week legden we contact met WO=MEN, de organisatoren van de Women’s March op zaterdag 11 maart in Amsterdam. We spraken af aan te sluiten bij de demonstratie.

Nederland: Wereldland wordt betrokken bij het programma. We maakten ook afspraken om gebruik te maken van elkaars communicatiekanalen.

WO=MAN is enthousiast over ons initiatief omdat het, net als de Women’s March, uitgaat van gewone burgers. Onze uitgangspunten (burgerplatform, verdraagzaamheid, rechtsstaat, positieve benadering) lopen parallel, samenwerking ons kan versterken.

WO=MEN, Dutch Gender Platform