‘Nederlandse democratie staat er goed voor’

‘De Nederlandse democratie verkeert in een goede staat en internationaal doen we het heel goed.’ EenVandaag bericht over een omvangrijk onderzoek van de denktank IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistence) die de ontwikkeling van de rechtsstaat in 155 landen onderzocht over de periode 1975-2015 .

Enkele conclusies: de rechtspraak in Nederland is onafhankelijk, de journalistiek is divers en kritisch en er zijn weinig drempels voor politieke partijen om in het parlement te komen. Maar als het gaat om directe democratie, zoals het referendum, scoort Nederland slecht.

Burgerschapskennis van Nederlandse scholieren blijft achter

De burgerschapskennis van Nederlandse middelbare scholieren blijft achter bij die van hun leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, België).

Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek onder tweedeklassers in 24 landen.

De resultaten van Nederlandse scholieren blijven ook op andere punten achter, zoals het belang dat ze hechten aan ‘conventionele aspecten’ van burgerschap (stemmen, kennis over de vaderlandse geschiedenis) en ‘aspecten van sociaal bewogen burgerschap’ (meedoen aan vreedzame protesten en activiteiten om mensen in de lokale gemeenschap te helpen).

Opvallend is ook dat Nederlandse leerlingen minder geneigd zijn gelijke rechten aan mannen en vrouwen en aan migranten toe te kennen.

‘De sociale en maatschappelijke competenties van jongeren hebben aandacht nodig – een vitale democratische samenleving is geen vanzelfsprekendheid.’

‘Deze studie laat zien dat duidelijke keuzes, waarvan aannemelijk is dat ze de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs zullen versnellen, nodig zijn’, aldus de onderzoekers. ‘Scholen moeten de instrumenten en randvoorwaarden krijgen om burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen.’

Nederland: Wereldland officieel stichting geworden

Nederland: Wereldland is nu officieel een stichting. Donderdag 8 juni tekenden we de oprichtingsakte in Hotel De Wereld in Wageningen.

De akte werd ondertekend door voorzitter Onno Bosma, penningmeester Ben Jeurissen en secretaris Regina Toussaint. De notaris was Sjirk Bijma van notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn.

In Hotel De Wereld, de locatie van de ondertekening, startten op 5 mei 1945 de geallieerden de onderhandelingen over de overgave van de Duitse bezetter in Nederland. Sindsdien is 5 mei Bevrijdingsdag.

Lees ook het persbericht:

 

We doen mee met de March for Science! Jij ook?

Overal ter wereld staat de vrijheid om onafhankelijke wetenschap te bedrijven en erover te berichten op het spel.  Het werk van academici en wetenschappelijke instituten wordt ingeperkt, en/of de consensus onder wetenschappers wordt verworpen ten gunste van ‘alternatieve feiten.’ 

Feiten en wetenschap moeten zwaar wegen in een samenleving die zich ‘rechtsstaat’ wil noemen. Daarom sluit Nederland:Wéreldland aan bij de March for Science, zaterdag 22 april in Amsterdam, we roepen iedereen op mee te doen!

Ontstaan March for Science

In veel landen zijn er op 22 april manifestaties voor de wetenschap. Het idee voor de mars begon in de VS, de aanstelling van president Donald Trump heeft daar alles mee te maken. Trump deed tijdens de verkiezingscampagne al uitspraken die de wetenschappelijke waarheid onrecht aandoen. En als president onttrekt hij financiën aan wetenschappelijk onderzoek dat hem niet bevalt, vooral op klimaatgebied.

‘In een post-truth wereld komt een democratie in gevaar als je niet meer opkomt voor de feiten.’

Respect voor kennis

De March for Science vraagt respect voor kennis die via correcte wetenschappelijke methodes is verkregen. Maarten Frens, hersenonderzoeker en een van de organisatoren: ‘In de geschiedenis zijn er zowel linkse als rechtse regimes geweest die weinig respect toonden voor wetenschappelijke data. Maar ook in een post-truth wereld komt een democratie in gevaar als je niet meer opkomt voor de feiten. Dat zijn wetenschappers aan de maatschappij verplicht.’

Nederland:Wéreldland ziet het als plicht voor ons als burgers om dit te ondersteunen!

Lees meer

Zie ook

‘Nederland:Wereldland’ te gast bij Stand.nl

Het bekende Radio1-programma Stand.nl had op woensdag 15 maart een speciale uitzending naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Nederland:Wereldland’ was onder de gasten in de persoon van Hermine, Regina en Frank.

Tijdens de uitzending legt Frank (in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur) aan presentator Sven Kockelmann uit wat zijn bezwaren zijn tegen het populisme. Frank ergert zich er vooral aan dat populisten eenzijdig benadrukken wat er allemaal niet zou deugen in het land, terwijl ze voor die problemen geen echte oplossingen hebben.

Bekijk hier het videofragment

 

Ontmoet ‘Nederland: Wereldland’ bij VerkiezingsMeetup GroenLinks

Donderdagavond 9 maart houdt GroenLinks in Afas Live (v/h Heineken Music Hall) in Amsterdam een VerkiezingsMeetup. De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden; er worden 6.000 mensen verwacht.

‘Nederland: Wereldland’ houdt bij de ingang uur een flyeractie. We folderen om ons initiatief onder de aandacht te brengen en mensen op te roepen mee te doen aan de grote demonstratie op 11 maart in Amsterdam.

Ga je donderdag naar de VerkiezingsMeetup van GroenLinks dan kom je ons daar dus waarschijnlijk tegen. Tot donderdag!

Amnesty International: “Gooi mensenrechten nooit zomaar weg”

De Nederlandse afdeling van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International doet vandaag (3 maart) een oproep aan alle politieke partijen in ons land om de mensenrechten te respecteren.

“De mensenrechten die onze vrijheid beschermen staan in steeds meer landen onder druk. Ook in Nederland doen politieke partijen voorstellen die haaks staan op de mensenrechten”, aldus Amnesty Internationa Nederland.

Amnesty stelt vast dat politieke partijen verontrustende voorstellen doen die strijdig zijn met het recht op gelijke behandeling, het recht op privacy en het recht op asiel. De mensenrechtenorganisatie haakt onder meer in op de kritiek in het onlangs verschenen rapport van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Lees hier de oproep van Amnesty International.

Lees hier ons nieuwsbericht over het rapport van de Nederlands Orde van Advocaten.

‘Nederland: Wereldland’ aanwezig bij kick-off evenement ‘Wij zijn Nederland’ in Amsterdam

Het initiatief ‘Wij zijn Nederland’ houdt zaterdagmiddag 4 maart een kick-off-evenement in het Transformatorhuis op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. ‘Nederland: Wereldland’ is daar ook present!

We houden een flyeractie om ons initiatief én de grote demonstratie op 11 maart in Amsterdam onder de aandacht te brengen.

Ga je dus naar het kick-off-evenement van ‘Wij zijn Nederland’ dan kun je ons daar ook ontmoeten!

Programma en route Demonstratie 11 maart Women’s March Amsterdam bekend

‘Nederland: Wereldland’ sluit aan bij de Woman’s March op zaterdag 11 maart in Amsterdam. Onlangs werden de route en het programma definitief bekend.

De route is van de Dam naar het Museumplein. Het programma is als volgt:
12.30 – 13.00 verzamelen op de Dam
13.00 – 13.15 toespraak (uitleg en huisregels)
13.15 – 14.30 mars van de Dam naar het Museumplein
14.30 – 15.00 sprekers op Museumplein
15.00 einde

Wil je aansluiten bij de demonstranten van ‘Nederland: Wereldland’, dan kan je ons vanaf 12.15 uur vinden voor hotel Krasnapolsky.

De organisatie Woman’s March, platform WO=MAN schrijft: ‘We staan voor een eind aan discriminatie, gelijke rechten voor alle mensen, en we waarderen elkaars diversiteit en passie om een wereld te creëren met meer compassie.’

WO=MAN, is enthousiast over ons initiatief omdat het, net als de Women’s March, uitgaat van gewone burgers. Onze uitgangspunten (burgerplatform, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, rechtsstaat, positieve benadering) lopen parallel. Samenwerking kan ons versterken.

Tot ziens op 11 maart!

‘Voorstellen politieke partijen in strijd met rechtsstaat’

Een groep hoogleraren en advocaten haalde vandaag de publiciteit met een voor ons initiatief belangrijk rapport. Dit zorgde er zelfs voor dat #rechtstaat in de loop van de dag trending topic werd op Twitter!

De juridische experts tonen aan dat verschillende politieke partijen (in meer of mindere mate) voorstellen doen die afbreuk doen aan de rechtsstaat. De PVV scoort het slechtst.

Het rapport is gemaakt in opdracht van de beroepsvereniging van advocaten (de Nederlandse Orde van Advocaten). Het is duidelijk dat de schrijvers onze zorgen over de bedreigingen van de rechtsstaat delen!

 

Link naar het artikel van de Orde van Advocaten

Link naar het AD Artikel