Burgerschapskennis van Nederlandse scholieren blijft achter

De burgerschapskennis van Nederlandse middelbare scholieren blijft achter bij die van hun leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen (Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, België).

Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek onder tweedeklassers in 24 landen.

De resultaten van Nederlandse scholieren blijven ook op andere punten achter, zoals het belang dat ze hechten aan ‘conventionele aspecten’ van burgerschap (stemmen, kennis over de vaderlandse geschiedenis) en ‘aspecten van sociaal bewogen burgerschap’ (meedoen aan vreedzame protesten en activiteiten om mensen in de lokale gemeenschap te helpen).

Opvallend is ook dat Nederlandse leerlingen minder geneigd zijn gelijke rechten aan mannen en vrouwen en aan migranten toe te kennen.

‘De sociale en maatschappelijke competenties van jongeren hebben aandacht nodig – een vitale democratische samenleving is geen vanzelfsprekendheid.’

‘Deze studie laat zien dat duidelijke keuzes, waarvan aannemelijk is dat ze de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs zullen versnellen, nodig zijn’, aldus de onderzoekers. ‘Scholen moeten de instrumenten en randvoorwaarden krijgen om burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen.’