NEDERLAND IS EEN WERELDLAND!

Welkom op de website van Burgerinitiatief Nederland: Wereldland.

Motto: Bescherm de Rechtsstaat.

WAAROM NEDERLAND: WERELDLAND
Wij maken ons grote zorgen over het optreden van politici zoals Geert Wilders en Thierry Baudet in Nederland. Ze pleiten voor discriminerende maatregelen, spreken van ‘neprechters’, ‘nepmedia’ en ‘nepparlement’, vallen minderheden aan en verkopen doelbewust leugens. Grondrechten en vrijheden willen ze inperken of zelfs afschaffen zodra ze aan de macht zijn.

In het buitenland is in veel landen de trend richting autoritair bewind of regelrechte dictatuur. Vaak zijn persvrijheid en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht als eerste in het geding, gevolgd door het uitschakelen van politieke oppositie. Ontwikkelingen in die richting willen we in Nederland voorkomen. Vooral door mensen aan het denken te zetten en meer bewust te maken van de grote waarde van de democratie en rechtsstaat waarin we leven.
Verworvenheden kan je ook verliezen: dat moeten en kunnen wij, ‘gewone burgers’, voorkomen. Want de bescherming van onze vrijheden is een taak van iedereen, niet alleen van politici en bekende Nederlanders.

Daarom: Nederland: Wereldland!